Celebrado el primer encuentro comarcal de este 2014 en Alginet

encontre_alginet_1El desenvolupament del territorio: la necessitat de tornar a les arrels, III Encontre Comarcal per al desenvolupament local que s’organitza des del GRIDET (Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València) amb la col.laboració en este cas de la consultora Reed Estudios i l’Ajuntament d’Alginet, que tingué lloc a Alginet (Ribera Alta) el passat 9 de juny de 2014. En aquesta ocasió  es va posar de manifest la necessitat que tenen els nostres territoris de posar de manifest el potencial local com a element clau per al seu desenvolupament. Cercar els recursos que disposa un territori i posar-los en valor es converteix en l’estratègia fonamental de futur. Concretament “Repensar Alginet” fixa la seua mirada en l’agricultura com al recurs bàsic per al desenvolupament socioeconòmic d’aquest territori.

encontre_alginet2

El desarrollo del territorio: la necesidad de volver a las raíces, III Encuentro Comarcal para el desarrollo local que se organiza desde el GRIDET (Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial de la Universitat de València) con la colaboración en este caso de la consultora Reed Estudios y el Ayuntamiento de Alginet, que tuvo lugar en Alginet (Ribera Alta) el pasado 9 de junio de 2014. En esta ocasión se puso de manifiesto la necesidad que tienen nuestros territorios de poner de manifiesto el potencial local como elemento clave para su desarrollo. Buscar los recursos de que dispone un territorio y ponerlos en valor se convierte en la estrategia fundamental de futuro. Concretamente “Repensar Alginet” fija su mirada en la agricultura como al recurso básico para el desarrollo socioeconómico de este territorio.

Comentarios cerrados.