XIII JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(XIII JDL 2022)

València, 11 de novembre de 2022

(PRIMERA CIRCULAR)

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DELS TERRITORIS

Oportunitats i reptes d’un món en canvi

La transformació digital és el canvi associat amb l’aplicació de les més avançades tecnologies digitals en qualsevol aspecte de la nostra societat. Ens trobem enfront d’una nova ona de profundes transformacions tecnològiques, les quals van situant-se en la nostra vida quotidiana a penes sense adonar-nos. Així, ens enfrontem a un futur incert, amb un augment considerable de l’ús de les tecnologies per part dels ciutadans en un procés de transformació digital, on no solament les empreses i organitzacions han d’adaptar-se a aquest canvi, sinó en general tots els actors de l’ecosistema que configuren el territori.

Aconseguir un creixement sostenible alineat amb els objectius del desenvolupament sostenible (Agenda 2030) a través de la integració de les tecnologies més avantguardistes que avive les complementarietats i sinergies entre les polítiques territorials existents que impliquen prioritats digitals i les accions polítiques plantejades en suport de la transformació digital, és certament, un dels majors reptes als quals s’enfronten els territoris en aquest segle. Malgrat els proclamats avantatges d’adoptar tal estratègia de modernització, iniciar aquest procés no és tasca senzilla. Enfront d’aquest context, no exempt d’oportunitats i desafiaments, és fonamental analitzar com aquests canvis afecten els territoris, i com l’accés a la informació i la democratització de la tecnologia possibilitarà noves formes de relació, com es configuren nous serveis públics o s’atenen les noves necessitats.

L’aprenentatge compartit i el treball conjunt de les iniciatives dels territoris en els seus processos de transformació digital és clau per a la consecució i l’augment de la prosperitat, el creixement econòmic i el benestar ciutadà. Des del Comité Coordinador de les XIII Jornades de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana, entenem la transformació digital com un procés de gestió orientador de les estratègies, el desenvolupament i les capacitats dels territoris i dels seus actors per a encaminar la disrupció digital i els nous models de creació de valor basats en la col·laboració oberta entre els territoris.

Amb el propòsit de conéixer iniciatives i orientacions estratègiques que garantisquen els processos de desenvolupament local i posada en marxa d’iniciatives de suport a la transformació digital en els

territoris que s’ajusten a les necessitats específiques de cada context local, s’obri la convocatòria per als qui des dels diferents àmbits del coneixement vulguen enviar els seus textos que seran publicats en el no14 del monogràfic Població i Territori de les XIII JDL 2022.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES

Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social, investigador i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a aquesta jornada han d’atendre els següents terminis i requisits:

1) Presentar abans del 30 de maig de 2022 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línies on es descriu l’experiència que s’ha portat avant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com

2) Les propostes seran revisades pel Comité Organitzador, que avaluarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 15 de juny de 2022 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha sigut acceptada. En aqueix cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que avaluarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran en la publicació que es farà a aquest efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.

XIII JORNADA SOBRE DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(XIII JDL 2022)

València, 11 de noviembre de 2022

(PRIMERA CIRCULAR)

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS TERRITORIOS

Oportunidades y retos de un mundo en cambio

La transformación digital es el cambio asociado con la aplicación de las más avanzadas tecnologías digitales en cualquier aspecto de nuestra sociedad. Nos encontramos frente a una nueva ola de profundas transformaciones tecnológicas, las cuales van situándose en nuestra vida cotidiana apenas sin darnos cuenta. Así, nos enfrentamos a un futuro incierto, con un aumento considerable del uso de las tecnologías por parte de los ciudadanos en un proceso de transformación digital, donde no solamente las empresas y organizaciones deben adaptarse a este cambio, sino en general todos los actores del ecosistema que configuran el territorio.

Conseguir un crecimiento sostenible alineado con los objetivos del desarrollo sostenible (Agenda 2030) a través de la integración de las tecnologías más vanguardistas que avive las complementariedades y sinergias entre las políticas territoriales existentes que implican prioridades digitales y las acciones políticas planteadas en apoyo de la transformación digital, es ciertamente, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los territorios en este siglo. Pese a las proclamadas ventajas de adoptar tal estrategia de modernización, iniciar este proceso no es tarea sencilla. Frente a este contexto, no exento de oportunidades y desafíos, es fundamental analizar cómo estos cambios afectan a los territorios, y cómo el acceso a la información y la democratización de la tecnología posibilitará nuevas formas de relación, cómo se configuran nuevos servicios públicos o se atienden las nuevas necesidades.

El aprendizaje compartido y el trabajo conjunto de las iniciativas de los territorios en sus procesos de transformación digital es clave para la consecución y el aumento de la prosperidad, el crecimiento económico y el bienestar ciudadano. Desde el Comité Coordinador de las XIII Jornadas de Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana, entendemos la transformación digital como un proceso de gestión orientador de las estrategias, el desarrollo y las capacidades de los territorios y de sus actores para encaminar la disrupción digital y los nuevos modelos de creación de valor basados en la colaboración abierta entre los territorios.

Con el propósito de conocer iniciativas y orientaciones estratégicas que garanticen los procesos de desarrollo local y puesta en marcha de iniciativas de apoyo a la transformación digital en los territorios que se ajusten a las necesidades específicas de cada contexto local, se abre la

convocatoria para quienes desde los distintos ámbitos del conocimiento quieran enviar sus textos que serán publicados en el nº14 del monográfico Población y Territorio de las XIII JDL 2022. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

Todas aquellas personas del ámbito profesional, político, social, investigador y/o académico que desean presentar experiencias a esta jornada tienen que atender a los siguientes plazos y requisitos:

1) Presentar antes del 30 de mayo de 2022 el título de la propuesta y un resumen de 5 a 10 líneas donde se describe la experiencia que se ha llevado adelante vinculada con alguna de las materias propuestas. Envío al correo: jdl.gridet@gmail.com

2) Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que valorará su adecuación a la temática objeto de la jornada. Antes del 15 de junio de 2022 se hará saber a los autores y autoras si su propuesta ha sido aceptada. En ese caso tendrán que presentar el texto completo antes del 1 de septiembre, que será evaluado por el Comité Científico que valorará su calidad y originalidad. Los textos finalmente aceptados se incluirán en la publicación que se hará al efecto y que se entregará el día de la Jornada.

GRIDET UV

III Congreso Emprendimiento e Innovación Territorial de la Comunitat Valenciana

III Congreso Emprendimiento e Innovación Territorial de la Comunitat Valenciana

Banner III Congreso Empredimiento e Innovación Territorial

El III Congreso Emprendimiento e Innovación Territorial. Del desarrollo local a la innovación territorial es una iniciativa enmarcada en el Programa de Fortalecimiento de Agentes del Ecosistema de Emprendimiento de la Comunidad Valenciana.

Este Acto de apertura servirá de marco para el desarrollo posterior del programa.

PONENTES

foto

Julia Company Sanus

Directora General

IVACE Instituto Valenciano de Competitividad Empresaria

lfoto

Jesús Casanova

Director

Centro Europeo de Empresas Innovadoras Valencia (CEEI Valencia

)foto

José Domingo Martínez Valencia

Servicios Innovadores y Sostenibles Diputación de Valencia. Vicepresidente de ADLYPSE-CV

foto

Ricard Calvo Palomares

Profesor

GRIDET (Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València)

Iniciativa de la Red CEEI de la Comunitat Valenciana, ADLYPSE y GRIDET-UV, promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dentro de su política de apoyo al ecosistema de apoyo al emprendimiento innovador. 

Resultados del Programa de Fortalecimiento de Agentes Ecosistema Emprendimiento de la Comunitat Valenciana

El Programa de Fortalecimiento de Agentes del Ecosistema Emprendimiento ha agrupado durante 2021 toda una serie de acciones con las que se ha apoyado a las entidades a afrontar los nuevos tiempos post-pandemia. Capacitación de agentes, grupos de identificación de necesidades y oportunidades territoriales, grupo de debate y reflexión compartida, organización de eventos territoriales y transmisión de herramientas han sido algunas de las acciones desarrolladas.

PONENTES

Pablo Rojo CeinosFormación y ProyectosCentro Europeo de Empresas Innovadoras Valencia (CEEI Valencia)

Luis Miguel Batalla SaladoCreación, consolidación y crecimiento de empresasCentro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI Castellón)

Plenario: Últimas novedades de fondos Europeos: Next Generation y convocatorias ordinarias

La Unión Europea implementará su nuevo presupuesto entre 2021 y 2027 para conseguir una Europa más inteligente, ecológica, conectada, social y cercana a los ciudadanos. Además, y con el objeto de hacer frente a crisis provocada por el COVID-19 se implementarán los Fondos Next Generation EU que llegarán a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Esta sesión servirá para presentar la estrategia valenciana para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las convocatorias ordinarias de la Unión Europea para las entidades locales.

PONENTES

Zulima Pérez SeguíDirectora general de Coordinació del Diàleg Social de la Generalitat Valenciana

Elena FemeníaCEO de Local Europe

MODERADOR

Ramón Ferrandis RuizCEO – Director GeneralCentro Europeo de Empresas Innovadoras Valencia (CEEI Valencia)

Quiero pedir fondos europeos ¿Dónde puedo acudir?

Los fondos europeos suponen una oportunidad única para poner en marcha proyectos desde la escala local. Pero no sólo los fondos Next Generation EU, sino también los fondos ordinarios que se convocarán durante el periodo 2021-2027.

En esta sesión podrás conocer de primera mano el apoyo prestado desde las diputaciones a los ayuntamiento que quieren iniciarse en la presentación de proyectos a Europa.

PONENTES

Belén Rodríguez RubioJefa de sección Asesoramiento Europeo a municipios, Unidad de Cohesión Territorial y Proyectos EuropeosDiputación de Valencia

Ana Belén Arzo CabreraJefa Sección Promoción EconómicaDiputación Provincial de Castellón 

MODERADOR

Ricard Calvo PalomaresProfesorGRIDET (Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València)


Vamos a pedir fondos europeos ¿Cómo debo enfocar la solicitud? Casos de proyectos

En esta actividad contaremos con la participación de dos profesionales especializados en la solicitud y gestión de proyectos europeos que nos darán las directrices clave para enfocar nuestras solicitudes con éxito. Además, podrás conocer el caso de dos iniciativas financiadas por la Unión Europea: el Premio Ecores, una iniciativa implementada por IDEA-Alzira en el marco de la convocatoria europea MED-InA para la incubación de empresas y emprendedores centrados en la economía circular y la gestión de residuos, y Moveletur, proyecto de cooperación internacional entre España y Portugal impulsado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León para la promoción del turismo sostenible y la movilidad eléctrica en espacios naturales, que será el territorio invitado en esta ocasión.

PONENTES

NOELIA HERNANDEZ SANCHEZHernández Sánchez Asesores

Juan ViescaDirector fondos europeosFundación Finnova

Carmen Herrero PardoJefa de Sección de desarrollo local y comercioIDEA · Agencia Desarrollo Local Ayuntamiento de Alzira

Marta CanoTécnico de Medio Ambiente en la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León

MODERADOR

Jose Domingo Martínez ValenciaServicios Innovadores y Sostenibles Diputación de Valencia. Vicepresidente de ADLYPSE-CV

Financian:

IVACE Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Organizan:

Red CEEI Comunitat Valenciana
ADLYPSE CV
GRIDET (Grup d'Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València)

Recta final a las XII JDL

Agradecemos a todas las personas que ya se han inscrito su interés y recordamos a las que todavía no lo han hecho que quedan sólo un par de días para hacerlo.

El equipo del GRIDET dirigido por el profesor Dr. Ricard Calvo , hace un comunicado detallando un poco más los aspectos relevantes que se abordarán el jueves 11 en la Jornada:

https://gridet.blogs.uv.es/

Bajo el título “New Local Development. Reflexiones de 40 años del modelo de desarrollo local”, esta nueva edición de las JDL pretende crear un espacio de encuentro entre profesionales e interesados en el que debatir alrededor de cuestiones teóricas y prácticas del desarrollo local en los últimos cuarenta años. “La peculiaridad del modelo de desarrollo local en la Comunitat Valenciana es que es un modelo que no existe”, lanza el profesor Ricard Calvo, coordinador de las jornadas y miembro del GRIDET-UV. “Hablamos de un modelo que se ha ido autoconfigurando con el tiempo y la práctica, mucho mejor en la Comunitat que en otros territorios, pero que no ha sido planificado”.

Después de la inauguración a las 10 horas con la presencia de Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación de LABORA – Servei Valencià d’ocupació i Formació; Pepa Tornero, presidenta de la Federació de Personal Técnic en Gestió del Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana (ADLYPSE) y Ricard Calvo ,  la catedrática de análisis geográfico regional de la UV, Julia Salom, será la encargada de inaugurar el debate con una conferencia sobre las lecciones de la pandemia para el desarrollo local. La pandemia ha sido un punto de no retorno en la percepción del desarrollo local.

Siguiendo la conversación sobre los desafíos globales y locales, Oscar Madoery, Director del Doctorado en Ciencia Política y del Centro de Estudios Desarrollo y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), dará una conferencia central sobre los “diálogos en torno al desarrollo territorial en tiempos de riesgos globales» a las 11:45 h.

Durante la mañana también se entregarán los Premios “Desenvolupament del Territori Valencià”, que en esta tercera edición recaen sobre el Consorci Pactem Nord (Valencia) y IMPULSALICANTE , la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Alicante. Ambas entidades merecen el galardón pues “Pactem Nord es un gran referente para el empleo en la Horta Nord, con más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos; al igual que la Agencia de Alicante es también un ejemplo en cuanto a gestión de muchísimos proyectos de diversa tipología, muchos de ellos europeos” , explica Calvo.

Para terminar decir que recientemente se ha recibido la triste noticia del fallecimiento de Joan Noguera, quien en 2019 recibió el premio honorífico por su trayectoria como profesor, investigador y director del IIDL y a quien dedicamos un artículo publicado en este mismo blog.

Deseamos que tanto los que van a poder asistir en persona como quien lo haga por videoconferencia participen para que podamos seguir trabajando y aportando ideas y buenas prácticas. Las jornadas, que nacieron en el 2010 con el objetivo de cubrir un espacio de reflexión y debate necesario a nivel autonómico, y que también sufrieron el parón de la pandemia, siguen con el mismo animo que siempre nos ha caracterizado. Muchas gracias por seguirnos y participar.

XII JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

València, 11 de novembre de 2021

New Local Development: Reflexiones de 40 años del modelo de desarrollo local

New local development: reflexiones de 40 años de modelo de desarrollo local 

El desarrollo no es una posibilidad para el territorio (y su población) sino una necesidad.

El modelo de desarrollo local del siglo XXI debería estar preparado para afrontar el futuro con garantías de éxito. 

Una visión integral, integrada e integradora, una planificación estratégica o una agenda de actuaciones deberían ser la realidad con la que nos encontráramos. Pero la crisis sanitaria de la COVID 19 ha puesto de manifiesto que nuestro modelo adolece de unas bases sólidas que creíamos superadas. 

¿Hay alguien que lo esté haciendo bien? o, ¿es un modelo que tiene futuro como está? 

Buena muestra de ello, son los fondos europeos de recuperación muestran una realidad en la que los territorios no saben cómo afrontar con garantías ese futuro al que nos enfrentamos. 

Proponemos una jornada de reflexión sobre nuestro modelo de desarrollo local, respondiendo a la cuestión de ¿dónde debería estar y dónde está?. 

Ello atendiendo a distintos niveles de reflexión, visión macro (internacional), meso (europea-mediterránea) y micro (local-autonómica).

New local development: reflexions de 40 anys de model de desenvolupament local 

El desenvolupament no és una possibilitat per al territori (i la seua població) sinó una necessitat.

El model de desenvolupament local del segle XXI hauria d’estar preparat per a afrontar el futur amb garanties d’èxit. 

Una visió integral, integrada i integradora, una planificació estratègica o una agenda d’actuacions haurien de ser la realitat amb la qual ens trobàrem. Però la crisi sanitària de la COVID 19 ha posat de manifest que el nostre model emmalaltir d’unes bases sòlides que créiem superades. 

Hi ha algú que ho estiga fent bé? o, és un model que té futur com està? 

Bona mostra d’això, són els fons europeus de recuperació mostren una realitat en la qual els territoris no saben com afrontar amb garanties aqueix futur al qual ens enfrontem. 

Proposem una jornada de reflexió sobre el nostre model de desenvolupament local, responent a la qüestió d’on hauria d’estar i on està?. 

Això atenent diferents nivells de reflexió, visió macro (internacional), meso (europea-mediterrània) i micro (local-autonòmica).

PROGRAMA XII JDL 2021

Dijous, 11 de novembre de 2021

10:00 Inauguració i presentació de les XII JDL 2021

Na Rocío Briones. Directora general de Empleo y Formació de LABORA – Servei Valencià d’ocupació i Formació.

Na Pepa Tornero. Presidenta ADLYPSE València. Gerent GAL Caroix-Xúquer.

En Ricard Calvo, Coordinador de les XII JDL 2021

10:30 Conferència inaugural:«Lecciones de la pandemia para el desarrollo local»

Na Julia Salom, Catedràtica d’Anàlisi Geogràfic Regional, Universitat de València

Presenta i modera: Na Mònica Bou Pastor, Coordinadora XIIJDL2021, GRIDET-UV, ADLYPSE-CV

11:30 Entrega III Edició Premis “Desenvolupament del Territori Valencià”

Na Mª Dolores Pitarch, Directora de l’IIDL-UV

11:45 Conferència central:  «Debatir los territorios del desarrollo. Una actualización de los diálogos en torno al desarrollo territorial en tiempos de riesgos globales»

En Oscar Madoery, Director del Doctorado en Ciencia Política y del Centro de Estudios Desarrollo y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario-Argentina

Presenta i modera: En Enric Sigalat, Coordinador de les XIIJDL2021- Universitat de València

13:00 Cloenda, conclusions i propostes de futur.

En Ricard Calvo, Coordinador de les XII JDL 2021, GRIDET- UV.

En José D, Martínez, Vicepresident Federació ADLYPSE CV.

La jornada serà hibrida, presencial i videoconferència, (Inscripció necessària per a obtenir l’enllaç)

La jornada será hibrida, presencial y videoconferencia, (Inscripción necesaria para obtener el enlace)

INSCRIPCIONS I ENLLAÇ PER SESSIÓ VIRTUAL

XII JDL CV

Jornada inaugural del Máster en Gestión de Políticas para el Desarrollo del Territorio (2ª edición).

Fecha:14 de octubre de 2021

La conferencia inaugural correrá a cargo de D. Francisco Alburquerque, experto internacional en desarrollo local bajo el título «Desarrollo local y sostenibilidad ambiental: Orientaciones de política».

Lugar: Salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales del Campus de Tarongers.

Hora: 16:00

«TERRA. Revista de Desarrollo Local», dedica el último número al profesor Joan Noguera. El GRIDET se une también a este homenaje.

Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana (JDL): una bona pràctica de transferència al territori potenciada des de l’IIDL

Ricard Calvo Palomares, Mónica Bou Pastor, Enric Sigalat Signes

RESUMEN

Resum: Una bona pràctica per al territori. Joan Noguera era sabedor de que la proposta de Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana (JDL) cobrien un espai existent, no ocupat fins aquell moment. Era una necessitat. Les JDL naixien amb una vessant científica molt important. El seu propòsit va ser des d’un principi erigir-se com a un espai científic (investigadors), acadèmic (professorat i estudiants), professional (principalment AEDL) i social (per a personal interessat en general). I en eixe aspecte, l’IIDL , com a institut referent a nivell universitari (interuniversitari entre la Universitat de València i la UJI de Castelló), especialitzat en la matèria , era necessari que se sumará al projecte. Al present text presentem l’experiència desenvolupada als darrers 10 anys, així com els resultats més destacats que s’han obtès a les mateixes (nombre de participants, experiències presentades, llibres publicats, entitats participants, i, continguts de les JDL -ponents, perfil ponents, taules debat, etcètera.-) i resultats que han convertit a aquesta experiència en una bona pràctica generadora de transferència al territori.

Paraules clau: Joan Noguera, Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana, JDL,

Acciones de emprendimiento de entidades privadas vinculadas al territorio

Diálogos con el territorio:

casos y experiencias en proyecto

 miércoles, 05 de mayo de 2021 de 17:30 a 19:00

Dónde: Evento On-line

Contacto: marketing@ceei.net / 96 199 42 00

Inscripción On-Line

 

Arranca el programa Diálogos con el territorio con esta jornada dedicada a presentar distintas experiencias en materia de promoción del emprendimiento de entidades privadas vinculadas al territorio.

En esta jornada tiene como objetivo presentarte, de la mano de sus promotores y directores, distintos programas puestos en marcha con el objetivo de promover la creación y consolidación de empresas y apostar así por la generación de actividad económica en el territorio.

PROPUESTAS QUE SE PRESENTAN

Escuela de Jóvenes emprendedoresVerónica Deambrogio (Directora de Nuevos Productos de ERF Group®️-Proyectos educativos)

Vuelve y EmprendeDiego Ruiz del Árbol (Director en Volvemos.org)

Clubs de emprendimientoBorja V Sorli Sanz (TUATEAM – Director CEITúria)

Valencia Business marketJosu Gómez Barrutia (CEO Red Business Market)

PRECIO: gratuito, previa inscripción en caja azul. En la parte superior tendrás el enlace para acceder al webinar, pero solamente podrán acceder las personas inscritas.

FECHA: 5 de mayo de 17.30 a 19.00 horas

DIRIGIDO A: Agentes del Mapa de Entidades y Servicios de Apoyo al Emprendimiento de la Comunitat Valenciana y otras personas interesadas.

PONENTES

foto

Ask Borja

Director

Centro de Emprendimiento e Innovación del Túria (CEI Túria)

foto

VERÓNICA DEAMBROGIO

Directora General

Escuela de Jóvenes Emprendedores® (EJE)

foto

Diego Ruiz del Árbol

Director en Volvemos.org

foto

Josu Gómez Barrutia

CEO Red Business Market

MODERADORES

foto

Jose Domingo Martínez Valencia

Responsable servicios innovadores y sostenibles de la Diputación de Valencia y de emprendimiento e innovación

Adlypse Valencia

foto

Ricard Calvo Palomares

Profesor

GRIDET (Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València)

Financian:

IVACE Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Organizan:

Centro Europeo de Empresas Innovadoras Valencia (CEEI Valencia)ADLYPSE CVGRIDET (Grup d'Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València)

Colaboran:

ERF GroupCentro de Emprendimiento e Innovación del Túria (CEI Túria) Volvemos.orgRed Business Market

II Congreso de Emprendimiento e Innovación 2020

El II Congreso de Emprendimiento e Innovación Territorial abordará retos, soluciones e iniciativas innovadoras ante la crisis
Jueves 26 de noviembre, formato online

II Congreso de Emprendimiento e Innovación 2020

El jueves 26 de noviembre y en formato online, tendrá lugar la segunda edición del Congreso de Emprendimiento e Innovación Territorial. Del desarrollo local a la innovación territorial.

En esta ocasión, el encuentro se configura como un espacio para reflexionar, compartir y consensuar los proyectos que desde el territorio deben desarrollarse en momentos de crisis como el que estamos viviendo, con la innovación territorial como denominador común.

Por ese motivo, el congreso tendrá dos espacios virtuales bien diferenciados.

El primero será un entorno en el que los agentes del ecosistema del emprendimiento de la Comunitat Valenciana analizarán y debatirán sobre los retos que plantea la crisis sanitaria y económica actual y las soluciones innovadoras que pueden aportarse desde el territorio.

El segundo se aprovechará para, además de dar a conocer las conclusiones de la reflexión de los agentes, mostrar casos de éxito en una mesa de experiencias e iniciativas que desde el ámbito local promueven el desarrollo del territorio.En ella participará Teresa García, directora general de Emprendimiento y Cooperativismo para hablar del Programa Llamp,de impulso del emprendimiento basado en la innovación social y tecnológica y en objetivos de desarrollo sostenible; Begoña García, gerente del GAL Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, quien dará a conocer COWOCAT Rural, la red de espacios y ecosistemas de coworking en entornos rurales de Cataluña. 

Gonzalo Estela, coordinador de proyectos de la Federació Alacantina de Desenvolupament i Innovació Territorial FADIT, participará por el Projecte Essències, iniciativa de agroturismo experiencial con 5 destinos en la provincia de Alicante.

La mesa contará también con Luis Alfonso Hortelano Mínguez, director del Máster en evaluación y gestión del patrimonio cultural en la Universidad de Salamanca para explicar el caso de Castilla y León en cuanto a la gestión y promoción del patrimonio y de la industria cultura-creativa. 

El congreso está organizado por la Red de CEEIs, FEDERACIÓN ADLYPSE CV y GRIDET-UV en el marco de la estrategia del IVACE de apoyo al emprendimiento innovador.