Planificació i innovació territorial (I + D+ i +T ) Ferramentes i experiències.

Planificació i innovació territorial (I+D+i+T) Ferramentes i experiències

Ricard Calvo, Mónica Bou, Enric Sigalat i José D. Martínez (coords.)

Aquesta publicació és un recull de les ponències i experiències més destacades presentades a les IX Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat de Valenciana (IXJDL2018), que tingueren lloc a València el 15 de novembre de 2018.

Coordinadors: Ricard Calvo, Mónica Bou, Enric Sigalat i José D. Martínez GRIDET (Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València)

Comité científic: Inmaculada Garrido (Experta en Desenvolupament Local i AEDL); Isabel Sancho (Universidad de Alicante); José Domingo Martínez (Diputació de València-Serveis Innovadors i Sostenibles i Federació ADLYPSE-CV); Antonio Martínez-Puche (Universidad de Alicante); José Antonio Navarro (Pactem Nord i ADLYPSE-València); Ximo Farinós (Universitat de València-IIDL-Càtedra Cultura Territorial); Jordi Tormo (CEEI-Valencia); Ricard Calvo (Universitat de València-IIDL-GRIDET), Coordinador del Comité.

Llicència CopyLeft. Es permet la reproducció total o parcial d’aquest llibre i els seus articles a condició de citar la font i l’autor. CreativeCommons.

Imatge de la portada: Paco Cano

Edita: Editorial Neopatria, s.l. C/ del Mur, 1-entl. A – 46600 Alzira (València) www.neopatria.es – info@neopatria.es ISBN: 978-84-17464-29-5 Depòsit legal: V-3018-2018

El territori es construeix a l’espai compartit i la interacció entre els diversos actors, tan públics com a privats, que aporten coneixements, recursos i eines que propicien el desenvolupament del territori en relació amb les seues pròpies trajectòries, visions de futur i singularitats als seus contextos. El desenvolupament territorial depén de les competències i l’enfocament que tinguen aquests actors en l’articulació de xarxes i en la formació d’actius de coneixement al voltant de les possibilitats i les potencialitats del territori. D’aquesta manera, es pot actuar positivament enfront dels canvis de l’entorn, desplegant un comportament tan adaptatiu com predictiu, i fins i tot propiciatori a la transformació, del canvi. L’objectiu del Comité Organitzador de les Jornades és el d’aprofundir en el model conceptual d’intel·ligència territorial, el qual es compon d’experiències i processos que possibiliten l’apropiació territorial del coneixement i el desenvolupament d’una intel·ligència col·lectiva per promoure el desenvolupament socioeconòmic i sustentable del territori.

En aquest sentit, malgrat la polisèmia del concepte d’intel·ligència territorial i els seus diferents enfocaments, tots conflueixen a concebre el territori com una realitat auto organitzativa amb capacitat d’aprenentatge. És a dir, capacitat d’aplicar coneixements i competències per part dels actors implicats al territori o variar les seues accions responent als diferents canvis en funció de les experiències passades i de la informació i coneixement generat. Entenem i ens referim al fet que la intel·ligència resideix en els actors territorials i agents individuals.

En aquesta publicació volem mostrar com els actors implicats al territori avancen en dinàmiques, processos i mecanismes enfront dels canvis i reptes plantejats pels seus propis contextos socials, amb la finalitat de compartir el coneixement en benefici de tots, i especialment, en benefici del desenvolupament social i sustentable des de l’àmbit de les seues intervencions, i des d’on promoure la investigació comparativa de difondre eines, metodologies i experiències d’intervenció i d’investigació accessibles als actors del desenvolupament «sostenible» dels territoris. Fent de tot açò, un exercici d’aprenentatge permanent en les pràctiques i intervencions desenvolupades de les experiències analitzades. Bona mostra de tot això, són els textos que s’arrepleguen a la present publicació. Deu experiències que se presenten i que són un bon exemple del que s’està fent al territori valencià, tant per actors públics com per privats.

La primera d’elles, «Rojas Mercat Sostenible», presentada per Mario Turégano, Rosana Gómez, Adoración Monrós i Gabriela Álvarez (de RS+Pymes Asociación valenciana), mostra l’experiència portada a terme al mercat de Rojas i la seua proposta per a un model de gestió basat als valors de la responsabilitat social per als mercats municipals. En segon lloc, «Xarrrades per arreglar el barri» (Juli A. Aguado, MaJosé Carretero, Josefa Peris i Llúcia Sendra) mostra una experiència de participació ciutadana desenvolupada al municipi de Catarroja amb l’objectiu de fomentar la implicació i la participació de la ciutadania en la millora de la qualitat de vida dels barris per a fomentar la creació d’associacions veïnals. Idea-Alzira (Carmen Herrero) ens aporta «Viaje a la empleabilidad» que mostra com s’ha intentat donar resposta a la situació d’atur de la població alzirenya com a conseqüència de la crisi viscuda des de 2008. En quart lloc, Enrique Peiró i Ximo Farinós amb el seu treball «Las Edusi en la Comunidad Valenciana; Una actualización. Bases para una adecuada planificación comprehensiva e integral», proposen una interessant reflexió sobre la necessitat de corregir les dinàmiques inadequades que acaben derivant en impactes territorials negatius.

Li continua l’experiència presentada des de l’empresa Kenus Informática (Gilberto Martínez, Constantinos Stylianou, Gabriela Viale Pereira i Haris Neophytou), titulada «Proyecto SmartGov: hacia una movilidad más inteligente», projecte financiat des de l’Unió Europea i que s’ha desenvolupat a dos municipis, un d’Espanya i d’altre de Xipre, amb la finalitat de crear nous mètodes de governança intel.ligent i ferramentes de suport a les TIC. 

En sisé lloc, Eloy Sentana presenta alguns resultats de l’Edusi desenvolupada al municipi d’Alacant. Concretament presenta «Evaluación de la participación ciudadana en proyectos de promoción económica. El caso del proyecto europeo EDUSI «Las Cigarreras» de Alicante» com a un bon exemple de la participació social activa al desenvolupament dels projectes públics. La setena de les aportacions la fa Ester González, que també centrada en la província d’Alacant («Experiencias de retención y fomento del capital territorial en la provincia de Alicante») i com a part de la seua tesis doctoral futura, proposa l’experiència en retenció i foment del capital territorial en conèixer si els municipis i consorcis disposen d’atenció i formació per a emprenedors amb la finalitat de lligar-los al seu territorri.

Per la seua part, Lluna Àrias presenta «Protegir L’Horta i preservar la seua biodiversitat» experiència de participació social de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Burjassot i el Consell Agrari Local per tal de preservar la biodiversitat de l’horta i reduir el malbaratament dels cultius naix aquesta mesura de control biològic que evita l’eliminació de les espècies problemàtiques. La novena de les experiències ve des del CEEI «El mapa de entidades y servicios al emprendimiento de la Comunitat Valenciana: una herramienta web de innovación territorial» (Jesús Casanova, Pablo Rojo i Jordi Tormo) presenten una ferramenta web d’innovació territorial que situa sobre el mapa al conjunt d’entitats i serveis que, a l’àmbit valencià, donen suport a l’emprenedurisme innovador.

Tanca esta edició dos experiències d’alt interès, d’una banda «Participació ciutadana i associacionisme com a estratègia municipal de l’Ajuntament de Bellreguard» (Juanjo Giner) que mostra la tasca desenvolupada a este poble de La Safor i com elements com la participació i l’associacionisme són verdaders motors de la innovació social. I d’altra Mou Agres, una nova forma de viure el territori (Eulàlia Ribes, Clara Chorques, Agustín Pons i Carles Rodrigo), que presenta un moviment creat per la ciutadania amb el consens de totes les forces polítiques, que sols busca la unanimitat en mantindré la identitat del seu poble, Agres.

Sens dubte,«interessants experiències les presentades a esta edició de les JDL, amb una varietat de propostes molt àmplia i creguem que prou representativa del que estan portant a terme els nostres territoris.

València, novembre de 2018

El Comité Organitzador de les IXJDL2018

 

 

 

Comentarios cerrados.