Comunicado nueva etapa que marca la recta final hacia las VII Jornadas sobre Desarrollo Local 2016

La jornada tindrà lloc el pròxim 15 de desembre a València

Agraïm molt sincerament a totes les persones que han presentat experiència la seua participació. Estem molt satisfets amb la resposta a la nostra convocatòria de la passada primavera doncs van ser presentades per a la seua valoració prop de trenta experiències.

Algunes d’aquestes comunicacions , malgrat el seu interès , no s’adequaven a la temàtica d’aquesta edició. Unes altres presentaven una visió pobra o parcial sobre la idea de la sostenibilitat i algunes malgrat ser apropiades, al final , per diversos motius no han sigut acabades a temps.

És per açò que finament han sigut seleccionades 16 comunicacions que han sigut sotmeses a les valoracions i suggeriments del nostre comitè científic.

Hem agrupat inicialment aquestes experiències en quatre grups:

1- Models i plans integrals de desenvolupament local sostenible.

2- Enfocaments des de l’economia.

3- Programes ambientals.

4- Experiències transversals.

A partir del 5 de novembre aquestes comunicacions ja avaluades i revisades pels seus autors i autores seran remeses a l’editorial perquè la publicació estiga maquetada i llista el dia de la seua presentació en la nostra VII Jornada.

Finalment , ressaltar la qualitat i varietat de les comunicacions. Valorem l’esforç realitzat per plasmar per escrit i compartir aquestes experiències perquè servisquen d’inspiració a altres professionals del desenvolupament local.

Moltes gràcies!

Comunicado sobre la nueva etapa que marca la recta final hacia las VII Jornadas sobre Desarrollo Local 2016

La jornada tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en Valencia

Agradecemos muy sinceramente a todas las personas que han presentado experiencia su participación. Estamos muy satisfechos con la respuesta a nuestra convocatoria de la pasada primavera pues fueron presentadas para su valoración cerca de treinta experiencias.

Algunas de estas comunicaciones , pese a su interés , no se adecuaban a la temática de esta edición. Otras presentaban una visión pobre o parcial sobre la idea de la sostenibilidad y algunas pese a ser apropiadas, al final , por diversos motivos no han sido terminadas a tiempo.

Es por ello que finamente han sido seleccionadas 16 comunicaciones que han sido sometidas a las valoraciones y sugerencias de nuestro comité científico.

Hemos agrupado inicialmente dichas experiencias en cuatro grupos:

1- Modelos y planes integrales de desarrollo local sostenible.

2- Enfoques desde la economía.

3- Programas ambientales.

4- Experiencias transversales.

A partir del 5 de noviembre estas comunicaciones ya evaluadas y revisadas por sus autores y autoras serán remitidas a la editorial para que la publicación este maquetada y lista el día de su presentación en nuestra VII Jornada.

Por último , resaltar la calidad y variedad de las comunicaciones. Valoramos el esfuerzo realizado por plasmar por escrito y compartir estas experiencias para que sirvan de inspiración a otros profesionales del desarrollo local.

Muchas gracias!

Comentarios cerrados.